nemogoody

Thursday, September 20, 2007

روابط پیچیده خانوادگی

سلام بر همگی

مدتی است که ذهنم حسابی مشغول است. یک سوال به صورت خوره تمام وجودم را می خورد. لطفا نظرات خود را به من بگویید.

فامیل در زندگی نقش عمده تری بازی می کند (منظور برادر و خواهر ) یا دوستان؟


Wednesday, September 12, 2007

هرکاری راهی دارد، تا چه اندازه با این حرف موافقید؟

سلام بر همگی


اعتصاب کارکنان مترو اینجا هم فعلا مسکوت مانده است و ممکن است دیگر ادامه نیابد و به طور کامل تمام شود.

من نمی دانم که آیا آنها به کلیه خواسته های خود رسیدند یا به بخشی از آن یا به هیچ ولی می دانم که در این جریان نه کسی دستگیر شد نه شکنجه صورت گرفت نه خانواده ای نگران سلامت پدرشان شدند و نه اتحادیه ای تهدیدبه تعطیلی شد.

به عبارت ساده تر عده ای از وضعیت فعلی خود ناراضی بودند و یا نگران وضعیت آینده خود بودند، به یک شیوه متداول و بدون خشونت اعتراض خود را اعلام کردند.البته هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده است اما آنها حرف خود را زدند و اعتراض خود را اعلام کردند.

دوست دارم بدانم چرا این گونه رفتارها در مملکت ما نمی شود؟ مگر درخواست کارکنان شرکت واحد چه بود که اقدام به براندازی نظام کرده اند؟ و زمانی که یک کارمند شرکت واحد اطمینان به تامین نان شبش ندارد چگونه می شود توقع داشت که به فکر سر موقع رسیدن مسافرش باشد؟

Sunday, September 09, 2007

من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

سلام بر همگی

لطفا قبل از پر کردن هر گونه پتیشن آنلاین این دو ویدئو را ببینید


- احتمالا جناب رییس پلیس از اینکه در داخل ایران چنین بی ناموسی (زنده یاد مش قاسم) صورت گرفته، شرمنده بوده اند و خواسته اند همه چیز را به اعراب بی فرهنگ سوسمار خوار نسبت دهند و حتی حاضر شده اند برای رهایی از این ذلت از بخشی از خاک (آب) وطن که به این خفت آلوده شده چشم بپوشند

Greek Answer to Hollywood nuts(300 the movie)!

- پتیشن های رنگ و وارنگ ایرانیان هیچ فایده ای که نداشتند به صورت تبلیغ برای فیلم هم تبدیل شدند. اعتراض به توهین و تحقیر از حقوق هر فرد و ملتی است ولی به شرطی که در پشت آن تفکر و تعقل کافی صورت گرفته باشد تا نتیجه معکوس ندهد