nemogoody

Wednesday, September 12, 2007

هرکاری راهی دارد، تا چه اندازه با این حرف موافقید؟

سلام بر همگی


اعتصاب کارکنان مترو اینجا هم فعلا مسکوت مانده است و ممکن است دیگر ادامه نیابد و به طور کامل تمام شود.

من نمی دانم که آیا آنها به کلیه خواسته های خود رسیدند یا به بخشی از آن یا به هیچ ولی می دانم که در این جریان نه کسی دستگیر شد نه شکنجه صورت گرفت نه خانواده ای نگران سلامت پدرشان شدند و نه اتحادیه ای تهدیدبه تعطیلی شد.

به عبارت ساده تر عده ای از وضعیت فعلی خود ناراضی بودند و یا نگران وضعیت آینده خود بودند، به یک شیوه متداول و بدون خشونت اعتراض خود را اعلام کردند.البته هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده است اما آنها حرف خود را زدند و اعتراض خود را اعلام کردند.

دوست دارم بدانم چرا این گونه رفتارها در مملکت ما نمی شود؟ مگر درخواست کارکنان شرکت واحد چه بود که اقدام به براندازی نظام کرده اند؟ و زمانی که یک کارمند شرکت واحد اطمینان به تامین نان شبش ندارد چگونه می شود توقع داشت که به فکر سر موقع رسیدن مسافرش باشد؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home