nemogoody

Sunday, September 09, 2007

من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

سلام بر همگی

لطفا قبل از پر کردن هر گونه پتیشن آنلاین این دو ویدئو را ببینید


- احتمالا جناب رییس پلیس از اینکه در داخل ایران چنین بی ناموسی (زنده یاد مش قاسم) صورت گرفته، شرمنده بوده اند و خواسته اند همه چیز را به اعراب بی فرهنگ سوسمار خوار نسبت دهند و حتی حاضر شده اند برای رهایی از این ذلت از بخشی از خاک (آب) وطن که به این خفت آلوده شده چشم بپوشند

Greek Answer to Hollywood nuts(300 the movie)!

- پتیشن های رنگ و وارنگ ایرانیان هیچ فایده ای که نداشتند به صورت تبلیغ برای فیلم هم تبدیل شدند. اعتراض به توهین و تحقیر از حقوق هر فرد و ملتی است ولی به شرطی که در پشت آن تفکر و تعقل کافی صورت گرفته باشد تا نتیجه معکوس ندهد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home