nemogoody

Wednesday, July 27, 2011

مغلطه

سلام بر همگی

اینکه با کسی تفاهم نداشته باشی خیلی طبیعی است ، اینکه از کسی برنجی خیلی طبیعی است ، اینکه خیلی از روابط به آخر برسند خیلی طبیعی است ، اینکه نخواهی از کسی خبر بگیری خیلی طبیعی است خیلی کارهای دیگر هم که همگی طبیعی هستند اما من یک رفتار را نمی توانم درک کنم بعد از سالها بدون هیج دلیلی از فلانی که آشنا دست دیزی یکی که تو اصلا یادت نمی آید نقل قول می شود که تو به یک دلیل واهی که اصلا نمی توانی هضمش کنی از یکی که اصلا سالهاست جز نامی از او باقی نمانده دلخور شدی و ....

اگر حرفی هست و حدیثی خودت مثل یک فرد عاقل بالغ که در همه جای دنیا حق رای داری و می توانی در بسیاری از تصمیم گیری های مهم شرکت کنی بیا و حرفت را بزن با پیام فرستادن از قول فلانی و بهمانی و وسط کشیدن پای عره و اوره فقط می شود مغلطه کرد که آن هم در این روز و روزگار حوصله اش نیست

برو خوش باش

شرمنده همه خانم های محترم اصلا نمی دانم چرا اسمش این است ولی کلا حوصله خاله زنک بازی خیلی ها را ندارم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home