nemogoody

Saturday, February 28, 2009

چند سایت به درد بخور

سلام بر همگی

چند سایت جالب و به درد بخور به دستم رسیده گفتم شاید برای شما هم جالب باشد:

اگر عادت به پینگلیسی نوشتن دارید اما گیرنده ایمیل دوست دارد ایمیل فارسی دریافت کند می توانید ازسایت بهنویس استفاده کنید

اگر کامپیوتری که با آن کار می کنید فونت فارسی برایش تعریف نشده اما شما می خواهید که فارسی بنویسید از سایت آریا نویس استفاده کنید

این سایت لغت نامه دهخدا را تازه دریافت کرده ام و خودم خیلی با آن کار نکرده ام ولی به نظر جالب است

این هم سایت سخنسرایان پارسی گو که بسیار جالب است

بسیار زیبا و به درد بخور امیدوارم که کسانی که این سایت ها را اداره می کنند موفق باشند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home