nemogoody

Saturday, February 09, 2008

شنبه بازار محله عرب ها

سلام بر همگی

امروز نهم فوریه،اینجا هوای بهاری داشت و من به اتفاق یک همسایه جدید به شنبه بازار رفتم. این محله در مرکز شهر قرار دارد. این محله به محله عربها مشهور است. در این گشت و گذار موفق به یافتن یک قصابی شدم که کله پاچه و دل و جگرو قلوه دارد، که داغ دلم را تازه کرد تا قبل از این خودم را با خیال اینکه اینجا کله پاچه ایی نیست خوش می کردم ولی حالا که می دانم هست چه کسی را پیدا کنم که بپزد؟ اگر کسی می داند که در این شهر کله پاچه ایی هست لطفا من را هم مطلع کنید که بسیار متشکر خواهم شد. این هم عکس از یخچال ویترینی قصابی مورد بحث.


خریدم که از آن شنبه بازار بی نصیب نمانده باشم Cherry Tomato بعد از آن هم کمی
0 Comments:

Post a Comment

<< Home