nemogoody

Thursday, January 24, 2008

از میدان انقلاب تا مترو اینجا

سلام بر همگی

چند روز پیش بعد از یک روز کاری سخت در مترو نشسته بود و طبق عادت مردمان اینجا چشمم به روزنامه دوخته شده بود. در ایستگاه بعدی دو دختر ایرانی سوار شدند و روبروی من نشستند خوب دو دوست مشغول گفت و شنود و خنده توجه کنید که به دلیل سرمای هوا لباس های کاملا زمستانی پوشیده بودند و خنده هایشان در حد متعارف بود نه خیلی بلند. چند ایستگاه بعد چند پسر ایرانی سوار شدند و به محض اطلاع از این که این دخترها هم ایرانی هستند شروع به تیکه پرانی و متلک گویی کردند خدا را چه دیدی اگر شلوغ نبود یا تزدیک به بودند شاید انگشتی هم می رساندند.

در این بین به این فکر بودم که تفاوت این آقایان خارج آمده با به قول معروف عمله های میدان انقلاب چیست؟ میدان انقلاب را مثال می زنم چون یکی از اقوام دخترخانمی بود که در دانشگاه تهران تحصیل می کرد همیشه این مثال را می زد و در ذهن من مانده است. وگرنه همه جای ایران و به خصوص تهران سرای من است.

در خیالم خانواده های این آقایان را درمجسم می کردم که با چه تفاخری بیان می کنند که فرزندانشان در خارج اقامت دارند و در یک مملکت متمدن زندگی می کنند! به به و چه چه اطرافیان و احتمالا چشم های پر از اشتیاق که اگر این آقایان به ایران بازگشتند منت بر سرگذارند و اجازه دهند که چشم ایشان به جمال اوشان روشن شود و باقی قضایا.

در حالی که آن عمله های بی نوای میدان انقلاب در یک مملکت متمدن زندگی نمی کند که بداند متلک گفتن آن هم با آن الفاظ تجاوز به حقوق فردی به حساب می آید و باعث ناراحتی میشود و در مواردی هم " آزار جنسی" به حساب می آید.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home