nemogoody

Thursday, February 26, 2009

عند المطالبه / عند الاستطاعه

سلام بر همگی،

چندی بود روزگار حوصله ای برای نوشتن باقی نگذاشته بود ولی با دریافت ایمیلی در زمینه تغییر قوانین مربوط به ازدواج مخصوصا مهریه برایم سوال های فراوانی پیش آمد؟ این ایمیل در واقع ارسال مقاله روز آن لاین در تاریخ پنجشنبه 17 بهمن 1387 است متنی که خانم عبادی آن را نوشته است عوض شدن تنها یک کلمه که معنی آن می تواند یک دنیا را عوض کند و صد البته که نه درجهتی بهتر بلکه بدتر. از نظر من دنیایی که در آن زندگی می کنیم از دو جنس متفاوت تشکیل شده است زن و مرد و با هر دیدی که به آن نگاه کنند این دو جنس باید در کنار هم با تفاهم و اعتماد زندگی کنند تا بتوانند به آرامش برسند. صد در صد این گونه تغییر ها نمی تواند به ایجاد تفاهم و اعتماد و در نهایت آرامش کمک کند. زمانی که مردی در مقام خواستگار است بله خوب است که قانون به اصطلاح از او حمایت کند، ولی وقتی پدر عروس بود چه آیا باز هم عندالاستطاعه حمایت است؟ یا باید به دنبال تدابیر دیگری باشد که در آینده دخترش بتواند به قول خودشان حقش را از مردکه بی انصاف بگیرد؟

زمانی که راه درست و منطقی نباشد همه به دنبال میانبری هستند که در زمان مشکل بتوانند به کمک آن کمی از ضرر وزیان را جبران کنند . مگر نبود زمانی که دختران دست و پا همسرانشان را به عنوان مهریه طلب می کردند تا ممنوع شد؟ حالا هم یک راه غیر انسانی تر و یک راه غیر منطقی تر پیدا می شود.

وقتی این دست خبر ها را می خوانم به مثال هرچه به گندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک می افتم. دولت و قانون باید در جهت حمایت مردم، ایجاد نظم ، برقراری امنیت جانی و مالی و روانی باشد نه در جهت تخریب و تشویق به درویی و دغلکاری.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home