nemogoody

Tuesday, October 14, 2008

چه مواردی حریم خصوصی است؟

سلام بر همگی

چند وقتی است که کار نیمه وقتی را شروع کرده ام کار خیلی حرفه ای نیست ولی حداقل اش این است که یک پول تو جیبی می دهد.

در این محلی که کار می کنم افراد برای ورود وخروج باید نام و بخش مربوط به خود را بنویسند. در ایران که بودم خیلی مواقع شاهد مشاجره ارباب رجوع با دربان بیچاره بودم و در دلم می گفتم مردم دلشان از جای دیگر پر است و از طرف دیگری بی اعتمادند دق دلشان را سر این بیچاره در می آورند. ولی حالا که اینجا هم آمده ام تقریبا همان رفتار ها را می بینم البته به شدت دعوا مرافعه آن جا نیست ولی باز هم همان کل کل کردن براه است. نمی دانم چرا مردم اینقدر از این کار بدشان می آید؟
در این جا این کار به دو دلیل انجام می شود: اول اینکه اسباب و اساس گرانقیمت در داخل ساختمان است و بنا بر دلایل مشخص هر کسی نباید به هر اتاقی برود و دوم اینکه در اینجا آتش سوزی را خیلی جدی می گیرند و این اسامی را برای این می خواهند که اگر آتش سوزی اتفاق افتاد بدانند چه افرادی داخل ساختمان هستند که همه را به موقع خارج کنند و کسی جا نماند.

از همه این حرف ها گذشته خیلی برایم جالب است که بدانم چرا بعضی از مردم همه مسایل را به حریم و حق خصوصی خود نسبت می دهند و فوری این مورد را پیش می کشند که این مسایل خصوصی است و ما نمی خواهیم مثل موش آزمایشگاهی همیشه ورود و خروجمان ثبت شود. من موافق این حرف نیستم شما چه طور؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home