nemogoody

Thursday, January 31, 2008

تعریف زیبایی و سیر تحول آن


سلام بر همگی

این عکس اصلا جدید نیست البته منظورم خود عکس نیست که کاملا مشخص است، منظورم دست به دست گشتن و دیدن آن در این اواخر است. بله این عکس متعلق به انیس الدوله سوگلی ناصرالدین شاه است. این خانم فربه است غبغب فراوان دارد ابروهایش بهم پیوسته اند و پشت لبش کاملا سبیل دارد. در این روزگار ایشان نمومه کامل یک جنس مونث زشت است که نه زیبایی ظاهری دارد و نه از اندام خوبی برخوردار است. فراموش نکنید که ایشان سوگلی شخصی بوده است که یکی از بزرگترین حرمسرا ها را داشته است.

در عهد ما زیبا به خانم یا دختر خانمی گفته می شود که اندامی باریک دارد ، ابروهایش نازک است و صورتش کاملا صاف و بدون مو است.

چرا و به چه علت چنین تغییر بزرگی در تعریف زیبایی ایجاد شده است؟

2 Comments:

At 4:31 PM, Anonymous Anonymous said...

1- در روزگار گذشته لوازم آرایشی نبود
2- تعریف عوض نشده، بلکه سلیقه ها فرق کرده است
3- تاثیر مدیا بر آ نچه مردم زیبا می پندارند را دست کم نگیر

 
At 3:44 AM, Blogger nemogoody said...

1- شما از روی چه سند و مدرکی می گویید در آن روزگار لوازم آرایشی نبوده است؟ پس سرخاب سفیداب مال کدام روزگار بوده است؟
2- چطور تعریف عوض نشده است؟ سلیقه ها برای چه فرق کرده اند؟ تا تعریفی از مفهومی نباشد موافق و مخالفی هم پیدا نمی شود
3- منظور من هم همین بود که چرا باید خصوصیات یک نژاد دیگر به عنوان مفهوم زیبایی تعریف شود و سلیقه ها هم به این راحتی فرق کنند

 

Post a Comment

<< Home