nemogoody

Wednesday, January 02, 2008

سال نو میلادی بر همه مبارک

سلام بر همگی

New Year’s Eve به اتفاق دوستان راهی شدیم تا در مراسم آتش بازی سال نو شرکت کنیم و از آن لذت ببریم. محل قرارTottenham Court Road Station بود. همه سر وقت آمدند! وبه سمت Trafalgar Square راه افتادیم .

کشور نروژ به پاس کمک های کشور بریتانا در جنگ جهانی دوم به این کشور هر سال یک درخت کریسمس در Trafalgar Square قرار می دهد و آن را به شیوه سنتی نروژ تزیین می کند. تزیین آن بسیار ساده است اما به نوع خودش زیباست. ظاهرا درخت اهدایی امسال بسیار بزرگتر از درخت های سال پیش بوده است. من سال های پیش از این درخت دیدن نمی کردم ولی امسال رفتم و باید اعتراف کنم که درخت واقعا بزرگ بود، می توانید اندازه آن را در عکس ببینید و با مجسمه نلسون مقابسه کنید.

بعد از گرفتن چند عکس تکی و دسته جمعی از خیابان MALLبه سمت Big Ben حرکت کردیم. در ادامه راه از مقابل Horse Guard عبور کردیم البته در آن ساعت تنها یک سرباز گارد پالتو پوش آنجا بود که از شدت سرما از خیر بی حرکت ایستادن گذشته بود و حتی با مردم صحبت هم می کرد! در راه از مقابل Downing Street عبور کردیم سال پیش در مقابل خانه شماره ده یک درخت کریسمس تزیین شده بود ولی امسال خشک و خالی!


در انتهای این خیابان یعنی در Parliament Square در مقابل پارلمان یا همان مجلس یک درخت کریسمس زیبا قرار داشت که چند عکس هم از آن گرفتیم و وارد محوطه Embankment شدیم.


در این محوطه، که در واقع کناره غربی رود Thames است، جایی که Big Ben در ابدای آن قرار دارد


، دقیقا روبروی London Eye ایستادیم و منتظر تحویل سال شدیم. طبیعی است که در این مدت صحنه های متفاوتی اعم از رقص و آواز و نوشیدن و غیره فراوان بود. ولی در این بین که مدت زمان مدیدی حدود سه تا چهار ساعت شد نشانه ای از خشونت ، اذیت و آزار اطرافیان یا به عبارت کلی نقض حقوق سایرین ندیدم، توجه کنید که تعداد توریست ها در این زمان و در آن مکان بسیار زیاد است، پس دلیل بریتیش بودن جماعت و از ما بهتران بودن ایشان نبود، بلکه نظارت کامل ، دقیق و منظم پلیس بود که چنان جماعتی را به چنان رفتاری مجبور می کرد.

خوب دوباره از بحث شیرین سال نو دور شدم . خلاصه کلام ایستادیم تا سال تحویل شد، آتش بازی انجام شد و همه با متانت و به سلامتی از محوطه Embankment خارج شدند و ما هم برگشتیم .

سال نو مبارک

0 Comments:

Post a Comment

<< Home