nemogoody

Friday, March 09, 2007

کافه ترانزیت ، حقوق برابر زنان!

سلام بر همگی

راستی چند شب پیش فیلم "کافه ترانزیت "را دوباره بعد از مدت ها دیدم اولین بار در سیتما عصرجدید این فیلم رادیدم ، بماند که این سینما عصرجدید چه خاطراتی دارد.

حالا که حرف روز زن و حق و حقوق برابر است این فیلم برایم معنی جدیدی پیدا کرد .
حق و حقوق زنان ! واقعا دوست دارم بدانم آدمی که دم از آبرو می زند چطور حاضر نیست بدون چشم داشت از آبرویش محافظت کند؟
آن هم چه چشم داشتی!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home