nemogoody

Monday, December 25, 2006

شب یلدا

سلام بر همگی

خیلی وقت است که چیزی ننوشته ام با وجودی که خانه جدید و نحو جدید زندگی ام حرفها و خبر های زیادی را برای گفتن دارد ولی نمی دانم چرا رغبت به این کار نیست. در هر صورت شب یلدا را به فال نیک می گیرم برای یک شروع دوباره. شب یلدای همه مبارک باد.
این هم چند عکس از شب یلدای من.1 Comments:

At 1:32 AM, Anonymous Anonymous said...

تو هیچ وقت دوست نداری راجع به خودت یا زندگیت بنویسی، قضیه این نیست که رغبت نداشته باشی

 

Post a Comment

<< Home