nemogoody

Sunday, March 04, 2007

جشن گلدان

سلام بر همگی
تصمیم گرفته بودم که مداوم بنویسم ولی امان از دست این روزگار کج رفتارکه مدام مشکل پیش می آید.
ولی حالا که از این مشکلات رفع شده بهتر است یکی ازعادات پسندیده ایرانیان باستان را که به زودی باید انجام شود یادکنم:جشن گلدان
این اطلاعات را دوستی با ایمیل برایم فرستاده است که با تشکر ازدوست عزیزم این اطلاعات ذیقیمت را با شما تقسیم می کنم:

انجمن دوستداران  یادمان های باستانی آریابوم
جشن گلدان
بهرام روز از اسفندماه برابر با بیستم اسفند در گاهشماری ایرانی

جشن «گلدان» یا «اینجه»، روز آمادهسازی و كاشت گلها و گیاهان در گلدانها و نیز جشن درختكاری.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home