nemogoody

Friday, September 15, 2006

سریال های تلویزیونی

سلام بر همگی
بعد از مدتها دوری از اینترنت و اینترنت گردی به دلیل ایمیل یکی از دوستان به سایت همه جا نرگس رسیدم
جدای از کاریکاتور های جالب یک چیز برایم بسیار جالب آمد و آن هم اظهار نظر ها.

همنطور که گفته ام دوستان زیادی در ایران دارم و دلم می خواهد در حال و هوای ایران بمانم برای همین از هر راهی هم که شده باشد برنامه های تلویزیون ایران رامی بینم. یادم می آید در دوره برره همه می گفتند وا مصیبت زبان فارسی بر باد فنا رفت ، هویت قومیتی خدشه دار شد و .... واقع بین باشیم جعبه جادویی برای سرگرمی است البته خوب است که برنامه ها آموزنده باشند و خوب واضح است که نیستند و صد البته که در بلند مدت جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد و از نظر فرهنگی تغییر می کند ولی این فرهنگ و تاثیر برنامه های تلویزیونی مگر لازم و ملزوم هم نیستند؟ بالاخره سازندگان برنامه ها از همان جامعه هستند و تماشاگران آن هم همینطور.

من نه حمایت می کنم و نه حمله فقط برایم جالب است که بدانم سایرین چه فکر می کنند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home