nemogoody

Monday, June 26, 2006

آبی بر آتش درون من

سلام بر همگی

بعد از وبگردی های فراوان و ردوبدل چندین کامنت با سایرین دچار سردرگمی عمیقی شدم. من خود را یک ایرانی می دانم . به ملیتم افتخار می کنم در حالیکه سعی می کنم ایرادات آن را ببینم . کمبودها ، نقص ها و هر چه که بتوان در بهبود مملکت به کار گرفته شود حتی اگر در رویاهای من باشد. به همین جهت خواندن مقالات افرادی که به یکه تازی پرداخته بودند و ایران را با کثیف ترین القاب نامیده بودند و ناشایست ترین کلمات را درمورد سرزمین مادری خود به کار برده بودند بسیار سنگین بود. به معنی واقعی برای اولین بار در رونم آتشی شعله ور احساس می کردم . پس چرا مردمی که اینگونه از این سرزمین متنفرند در جنگ شرکت کردند؟ و یا چرا برای تیم ملی آن هورا می کشند یا هو می کنند؟ اما با خواندن بعضی از مقالات این سایت آبی بر آتش درون من ریخته شد. همچنان به مملکتم به سرزمینم به ایران همیشه جاویدانم افتخار می کنم.
مقالات موجود اکثرا حاوی مطالبی موافق یا مخالف هستند ولی دو مورد زیر بسیاری از پرسشهای من را پاسخ دادند:

ملی گرایی یا دگر ملت ستیزی؟!

پاسخ ستم ملی عبور از ملیت است

3 Comments:

At 10:16 AM, Anonymous هاله said...

سلام گودی عزیز - ممنون که سر می‌زنی و کامنت هم می‌گذاری. ممنون که مهربانی.

 
At 10:34 AM, Anonymous ویولت said...

سلام
نه متاسفانه کارم طوری نیست که تو خونه انجام بدم میدونی من بیشتر به تو جامعه بودن نیاز دارم شاید برای همین هم هست که می خوام خارج منزل باشم با وجودیکه بعضی روزها برام سخت و عذاب آوره

 
At 5:10 PM, Anonymous Anonymous said...

القاب نه الغاب

 

Post a Comment

<< Home