nemogoody

Monday, June 19, 2006

زمانی برای اندیشیدن

سلام برهمگی
در این دوره وبلاگ خوانی تناقضات زیادی در نوشته ها می بینم :
دم از ایران دوستی و ایرانی بودن زدن و افسوس از داشتن ملیت ایرانی
دم از حقوق زنان زدن و دو خط پایین تراشاعه افکار جنس دوم بودن
دم ازحمایت از تمامیت ارضی زدن و گله مند بودن از دعوت به امضای دادخواست خلیج فارس
.
.
.
.
زمانی برای اندیشیدن نیاز دارم تا بفهمم که خطا می خوانم یا خطا ها را می خوانم.
کامنتی برای کمک به درک اطرافم؟

2 Comments:

At 9:07 PM, Anonymous ویولت said...

در رابطه با پیشنهادتون چشم:دی
سعی میکنم به چیزی که نمی دونم استناد نکنم

 
At 5:14 PM, Anonymous Anonymous said...

نه خطا می خوانی نه خطا ها را می خوانی اکثر اوقات خطای خودت را از متن برداشت می کنی

 

Post a Comment

<< Home