nemogoody

Thursday, June 08, 2006

شروع دوباره به نوشتن

سلام بر همگی

از قبل از عید که در تب و تاب عید بودم و بوی عید و برپشتن به ایران گیچم کرده بود دیگر فکر اینجا نبودم .
یک ماه که در ایران گذشت اگر بخاطر خواندن ایمل های کاری و درسی نبود سراغ اینترنت نمی رفتم چه رسد به وبلاگ خوانی و وبلاگ نویسی.
بعد از برگشتن هم کارهای عقب افتاده و ضرب العجل (کسی معادل فارسی این رو نمی دونه من به کلی فراموش کرده ام) تحویل گزارش و ارایه مطلب وقتی برای اینکار باقی نگذاشت البته هنوز خطرها ز سر نگذشته ولی امروز به کلی دور از هر گونه احساس کاری و درسی یک دل سیر از صبح تا حالا وبگردی کردم و برای یکی دو وبلاگ هم کامنت نوشتم بای همین یاد اینجا افتادم و دوباره تصمیم گرفتم که بنویسم.

در این مدت اتفاقات زیادی هم در زندگی من افتاد و هم در زندگی اطرافیانم که شاید انگیزه خوبی برای شروع دوباره به نوشتن باشه

1 Comments:

At 5:38 PM, Anonymous Anonymous said...

برای ضرب العجل معادل نداريم ولی برای ضرب الاجل چرا
ضرب الاجل يعنی تعيين وقت ولی فکر کنم تو منظورت فوری و حياتی بوده

 

Post a Comment

<< Home