nemogoody

Thursday, February 09, 2006

باید خندید یا گریه کرد

سلام بر همگی

این روزها مسایل داغ بین المللی آنقدر توجه و فکرو ذکرم را به خود اختصاص داده بود که به چیز دیگری فکر نمی کردم تا اینکه در وبگردی های شبانه به این دو مورد بر خوردم و کمی از فکر مسایل داغ بیرون آمدم. به نظر شما باید خندید یا گریه کرد:

سکس پنهان مجریان صدا و سیما! یالثارات الحسین ارگان مطبوعاتی انصار حزب الله

امیر حسین 6 ساله با هانیه 4 ساله نامزد شدن

در مورد لینک اول یاد روسری آبی افتادم، در آن فیلم صحنه ای هست که دختر در شب اول ازدواجش با پای برهنه برای باز کردن در بیرون میرود و تنها پاهای شتابان دختر نشان داده می شود که تا در می رود در باز می شود وهمراه همسر خود تا در اتاق باز می گردد . در نقد این فیلم از این موضوع به عنوان اشاعه برهنگی یاد شده بود.

و در مورد لینک دوم ، بسیارشنیده ایم که : " ما که از زندگی چیزی نفهمیدیم تا دست چپ و راستمان را شناختیم همسر فرد دیگری بودیم". ازدواج مسئله بسیار مهمی است و در تکامل شخصیت انسان نقش بسیار بزرگی را ایفا می کند ولی این دو که حتی دست چپ و راستشان را هم نشناخته اند!

نمی دانم باید خندید یا گریه کرد؟


0 Comments:

Post a Comment

<< Home