nemogoody

Friday, March 03, 2006

من خیلی نگرانم

سلام بر همگی

امروز فیلم Syriana را دیدم. هنوز از شوک دیدن این فیلم بیرون نیامده ام. اگر کسی این فیلم را دیده لطفا به من بگوید معنی این فیلم چیست؟ هدف از ساختن این فیلم چیست؟ این هالیوود و امریکا چقدر بی حیا و وقیح هستند؟ خواهش می کنم نظراتتان را برایم بنویسید . واقعا احساس بدی دارم . دوست دارم نظرات دیگران را در این باره بدانم.

متشکرم

1 Comments:

At 10:24 PM, Anonymous Anonymous said...

نگران نباش، بهت قول می دهم هیچ اتفاقی نمی افتد
در ضمن با تصویری که از خودمان در دنیا ساخته ایم این گونه اظهار نظرها اجتناب ناپذیر است

 

Post a Comment

<< Home