nemogoody

Thursday, August 27, 2009

I am an individual not just a case

سلام بر همگی

همراه با دوستی به بیمارستان رفتم تا یک آزمایش پزشکی را انجام بدهد. برای بار اول بود که این آزمایش را میداد و نا آشنا با اینکه باید منتظر چه باشد و چه مراحلی انجام خواهد شد و در هر مرحله چه احساسی خواهد داشت.

با خیال خام اینکه دیگر اینجا مثل ایران نیست که کادر پزشکی بی توجه باشند و آزمایش را به طور کامل انجام خواهند داد دوست بینوا را راهی اتاق آزمایش کردم بعد از دو ساعت که بیرون آمد و برگه نتیجه رابه دستش دادند نوشته شده بود به دلیل ابراز ناراحتی بیمار به پایان رساندن آزمایش امکان پذیر نبود!!!!!!!!! با توجه به این که این آزمایش یک آزمایش داخلی بود و باید این آزمایش انجام شود تکرار این آزمایش الزامی است . توجه کنید که هیج داروی بی حسی یا آرامش بخش به این دوست بینوا داده نشده بود و ابراز ناراحتی کاملا عادی بوده است حتی در برگه ای که قبل از آزمایش به او داده بودند ذکر شده بود که در صورت ابراز ناراحتی و درد آرامبخش خفیفی به صورت گاز تنفسی به بیمار داده می شود تا از انجام کامل آزمایش مطمئن شوند ولی در مورد دوست من اینطور نشد و با حال نزار مرخص شد تا بار دیگر این کار را انجام دهد . تنها چیزی که به ذهن من می رسد این است که آخر وقت بوده است و کادر پزشکی محترم حوصله نداشته اند!؟ درستی یا نادرستی این گمان را تا ده روز دیگر می فهمم و به اطلاع می رسانم .

سوال من این است چرا کادر پزشکی این قدر بی تفاوت هستند؟ این گونه آزمایش ها و موارد برای کادر پزشکی بسیار معمولی است و در روز ممکن است صد مورد انجام دهند ولی برای بیماری که به آنجا آمده یک مورد غیر معمول است از ابتدا تا انتهای پروسه و این که چه چیزی را باید توقع داشته باشد و یا چه چیزی را باید تحمل کند معلوم نیست

با حفظ کلیه احترامات به کادر پزشکی لطفا یک مورد را رعایت کنید هر بیماری که پیش شما می آید برای شما یک کار دیگر است که باید انجام دهید ولی برای خود بیمار یک تجربه جدید است که به سلامتش بستگی دارد و مورد حساسی است.
لطفا کمی بیشتر توجه کنید و به قسمی که در زمان دریافت مدرکتان خوردید پایبند باشید

0 Comments:

Post a Comment

<< Home