nemogoody

Monday, August 17, 2009

The Hangover

سلام بر همگی

در این روزگار دیوانه که حجم کار توانفرسا و اخباردهشتناک و منزجرکننده این توان فرسوده را بیشتر می فرساید زمانی پیش آمد تا به سینما بروم. امیدوارم دوستانی که این فیلم را دیده اند به اندازه من از آن لذت برده باشند با وجود گذشت چند روز از دیدن این فیلم همچنان صحنه های پایانی آن را در ذهن مرور می کنم و گاهی با لبخند و گاهی با خنده های بی دلیل، البته از نظر اطرافیان، از یادآوری آن لذت برده ام.

از نظر من سرتا سر فیلم یک فیلم کمدی متوسط است ولی چند ثانیه پایانی آن را تبدیل به فیلمی می کند که خوراک خنده را برای چندین روز آماده می کند.

:The Hangover
به معنی سر درد و سرگیجه صبح روزی است که شب آن با مستی شدید به پایان رسیده است .

خیلی عجیب است عذاب وجدان راحتم نمی گذارد حتی در زمان دیدن این فیلم این حس را داشتم که حق ندارم از آن لذت ببرم، زمانی که قبل از آمدن به سینما نامه افشاگری را خوانده ام . کاش اینقدر دور نبودم از دور دیدن و در آنجا نبودن روح و روانم را خسته و رنجور کرده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home