nemogoody

Friday, May 18, 2007

بی خیال آثار باستانی برای فیلم سیصد عرض حال اینترتی پر کنیم

سلام برهمگی

ایمیلی دریافت کردم که بی ارتباط با پست دیروز نیست ، تصمیم گرفتم که آن را با شما تقسیم کنم


سنگ نوشته خط میخی مربوط به حدود دوهزار وپانصد سال قبل در شهر ایذه

۱- ما ایرانی هاخیلی با فرهنگ بودیم؟

۲- ما ایرانی ها خیلی با فرهنگ هستیم؟

۳- ما ایرانی ها بی فرهنگ هستیم؟

۴- ما ایرانی ها به آثار باستانی خیلی علاقمند هستیم پس آنها را خراب می کنیم؟

۵- انرژی هسته ای حق مسلم ماست پس آثار باستانی نمی خواهیم؟

۶- خط ما از خط میخی زیباتر است.؟

سرستون کاخ داریوش در شوش مربوط به دوهزار و پانصد سال قبل (هخامنشی)


۱- باید اسم خودمان را بر روی آثار باستانی ثبت کنیم؟

۲- داریوش فراموش کرده بود روی سرستون تاریخ را ثبت کند؟

۳- H-M نام معشوقه داریوش کبیر بوده است؟

۴- بیست دوم بهمن (تاریخی که روی سرستون کنده شده) روز پیروزی بر داریوش کبیر بوده است؟

۵- ما ایرانی ها در این روز (تاریخی که روی سرستون کنده شده) احمق شدیم؟

۶- (تاریخی که روی سرستون کنده شده) روز پیروز سپاه دشمن بر ایرانیان است؟
ساختمان آبشارهای شوشتر متعلق به دوره همخامنشی و ساسانی
۱-آثار باستانی دفتر مشق ما هستند؟

۲- تخریب آثار باستانی ثواب دارد؟

۳- تخریب آثار باستانی واجب کفایی است؟

۴- سازمان میراث فرهنگی به دلیل همکاری با وزارت نیرو جهت سدسازی سرش خیلی شلوغ است؟

۵- ما مردم خیلی باشعوری هستی؟

۶- به من چه؟ به تو چه؟ به ما چه؟ اصلا به شما چه؟؟؟؟

1 Comments:

At 6:00 PM, Anonymous ويولتف said...

سلام دوست عزيز
بسيار از ديدن كامنتت خوشحال شدم كه بعد اين همه وقت هنوز به فكرم بودي
از ديدن عكسها واقعا متاسف شدم

 

Post a Comment

<< Home