nemogoody

Friday, May 18, 2007

من و فیلم سیصد

سلام بر همگی

چندی قبل در قبال فیلم سیصد محصول کمپانی برادران وارنر غوغایی به پا شد ،و از زمین و زمان لینک به عرض حال های اینترنتی می رسید که بروید و علیه این فیلم شکایت کنید. از این همت و غیرت در مورد تاریخ گذشته بسیار خوشحال شدم ولی از آنجایی که فیلم را ندیده بودم دست نگهداشتم. حالا که آبها از آسیاب افتاده است دوستی فایل های این فیلم را در اختیارم قراردادحالا که این فیلم را دیده ام نظراتی دارم.

به عنوان یک ایرانی و البته یک پرشین با همان پارسی خودمان اصلا و ابدا به این فیلم اعتراضی ندارم. بنابر دلایل زیر:

1- حقه ها و فنون به کار رفته در این فیلم بدون کوچک ترین تفاوتی همان هایی بودند که در فیلم ارباب حلقه ها از آنها استفاده شده اند بنابراین نتیجه گیری از فیلم به شعور بیننده مربوط میشود

2- افرادی که در این فیلم به عنوان پرشین معرفی شده اند به شکل و شمایل اعراب ، هندی ها ، و چشم بادامی ها هستند و از عنوان پرشین تنها به صورت تزیینی استفاده شده است مثل اینکه بگویند مریخی ها

3- قلیان و سوراخ کردن گوش یا بینی به آن دوره زمانی تعلق ندارند

4- جلال و جبروت تصویر شده برای دربار خشایارشا بسیار عالی است

5- قدرت نفوذ خشایارشا در بین یونانیان رده بالا بسیار زیاد است.

در حالی که به عنوان یک یونانی به طور قطح اعتراض می کردم. بنابردلایل زیر:

1- با فرزندان خود مانند حیوان رفتار می کردند که از آنان افراد دلاورو وطن پرست بسازند در حالیکه یک اصل ثابت شده علمی نشان داده است هر چه افراد در کودکی از امنیت روانی بیشتر و آسایش و آرامش بیشتری داشته باشند در بزرگ سالی افرادی متعهدترو وطن پرست تروبا شهامت تر می شوند

2- شاه لیونیدوس با وجود آگاهی از اینکه به قتل رساندن پیک برخلاف اصول اخلاقی و بین المللی است با این دلیل که" اینجا اسپارتان است" پیک و همراهان وی را به قتل می رساند. نه رفتار سیاست مدارانه ،نه منش پادشاهی نه طبع بلند بزرگان. خشونت و وحشیگری مطلق

3- بزرگان مملکتی همگی فساد مالی و اخلاقی دارند

4- شاه به جای پذیرش سربازی که با جان ودل درخواست پیوستن به لشگر را دارد به دلیل عدم تناسب اندام و داشتن چهره نامناسب مورد تحقیر قرار می دهد و نفرت و کینه را در وی تقویت می کند تا درنهایت به خیانت و پیوستن به سپاه دشمن منجر شود

5- ملکه آنقدر ساده لوح و ابله است که باور می کند یک مقام بلند پایه مملکتی برای حفظ کشور در حال جنگ شرط و شروط جنسی تعیین می کند یا خود را آن چنان اغوا گر که هیچ فردی توان چشم پوشیدن از وی را ندارد؟ از آن گذشته با تن دادن به رابطه جنسی که به قولی هیچ لذتی برای او ندارد چه فداکاری بزرگی به شاه و مملکت خود می کند!

6- همچنین عقل سلیم به طور کامل حکم می کند که با لشگری اندک به خیل سپاهیان امپراطوری حمله کنند و تا پای جان برای دفاع قبل از تجاوز به شرف و ناموس خود، که البته توسط خودی ها قبلا بر باد رفته، بایستند!


تصویر ارایه شده برای پارسیان به قدری از واقعیت به دور است که با داشتن یک جو عقل درک می شود ولی بلاهت ، سبعیت و فسادی که از لابلای اندام های متناسب و چهره های جذاب یونانیان ارایه می شود بیش از هر چیز دیگری به ذهن می نشیند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home