nemogoody

Monday, December 31, 2007

شب ژانویه

سلام بر همگی

فردا روز 31 دسامبر است یا به عبارت دیگر شب ژانویه یا به قول این جایی ها New Year’s Eve. این جا برای من بوی عید و سال نو هنوز طرف های مارچ که همان اسفند خودمان است می آید ولی درزمان کریسمس و سال نوی میلادی هیچ دلیلی نمی بینم که خودم را قاطی جماعت خوشحال نکنم و شاد نباشم.

البته کریسمس برای ما که خانواده هایمان در کنارمان نیستند خیلی شور و حال ندارد چون یک واقعه درون خانه ای است. هرچند در این روز و روزگار که خیلی ها تنها هستند و مراکز زیادی به وجود آمده اند که برای این روز مراسم تدارک می بینند و افراد تک و تنها را از آن حس و حال غمزدگی در می آورند. من هم امسال در یکی از این مراسم شرکت کردم و با پرداخت پولی اندک روز کریسمس غم انگیز همیشگی را به یک روز بسیار خوش و خرم تبدیل کردم. ظاهرا از منظور اصلی پست دور شدم بهتر است برگردم سر شب ژانویه!

خلاصه کلام این که برای فردا به اتفاق جمعی که قول داده اند ، قرار است به مرکز شادی و شادمانی برای سال نو مسیحی بروم . امیدوارم که امسال هم مانند سال گذشته خوش بگذرد و با دست پر از عکس برگردم .

2 Comments:

At 8:52 AM, Anonymous SoloGen said...

چه کار جالبی!

 
At 3:13 PM, Blogger nemogoody said...

سولوژن ، کدامش جالب است؟ برنامه کریسمس یا گردش سال نو؟

 

Post a Comment

<< Home