nemogoody

Thursday, May 31, 2007

قانون علت و معلول یا ترساندن برای حذف علت

سلام بر همگی

به ما می آموزند که هر معلولی نشان از علت خود دارد. برای جلوگیری از معلولی باید علت را از بین برد. برای حصول معلول مطلوب باید علت را تقویت کرد. این قانون علت و معلولی نه تنها در علوم طبیعی و منطق بلکه در علوم دینی هم بسیار به کار رفته نظم جهان، خلقت دقیق انسان، گردش ماه های عربی، جهان آخرت همه و همه معلول علت خداوند و عدل هستند. تا همین جای داستان را به خاطر بسپارید سناریوی بعدی کمی نامرتبط است.

در یک فیلم مستند دیدم که فردی که خود را خیلی طرفدار ملایمت و "لسان" پسندیده نشان می داد معتقد بود وقتی عضوی فاسد شد باید آن را قطع کرد تا سایر اعضا را آلوده نکند، بسیار دیده و شنیده ایم که این اتفاق می افتد. این فرد در ادامه بیان داشت که اگر فردی دزدی کرد پس فاسد شده پس باید دست او را قطع کرد! زیرا باید جلوی سرایت فساد را گرفت! البته قطع دست بسیار وحشیانه است و حتی تصور آن غیر قابل قبول است اما این جزا به این دلیل انتخاب شده است که افراد بترسند و دزد به دزدی نزنند. و یا در موردی دیگر جزای زنا کار به این دلیل که از ترس عقوبت از ارتکاب به آن خود داری کند چنان دردناک تعیین شده است!

نتیجه اخلاقی این دو سناریو هر معلولی علتی دارد ولی هرگاه که پیدا کردن علت سخت بود ، به نفع شارع نبود، در حد توان نبود یا به هر دلیل دیگری علت قابل شناسایی و یا درمان یا جلوگیری نبود کمی ارعاب و وحشت چاشنی کنید تا وجدانتان آسوده شود.

کلام آخر چون بنا بر بعضی صلاح و مصلحت ها مردم ایران نباید بتوانند بنابر سلیقه خود یک لباس مناسب مانند بلوز شلوار، دامن ، پیراهن یا حتی چادر و عبا انتخاب کنند باید آنها را در خیابان کتک زد.

2 Comments:

At 7:39 AM, Anonymous هاله said...

سلام بر نموی عزیز. با نظریات‌ات موافق‌ام. مجازات‌های سنگین تو کشورهای غربی هم چندان جواب نداده و الان بیش‌تر به فکر آموزش و درمان هستن تا مجازات.

نمو جان در مورد آیت‌الله صانعی من قطعی نمی‌دونم ولی این‌جا خونده بودم‌اش:
http://www.weforchange.info/spip.php?article662

اگر واقعیت داشته باشه خیلی کار مهم هست.

تا بعد عزیز.

 
At 4:07 PM, Anonymous Anonymous said...

"به ما می آموزند که هر معلولی نشان از علت خود دارد."
دقیقا، به ما می آموزند ولی قانون کلی نیست
همه و همه معلول علت خداوند و عدل هستند
این عدل از کجا آمد؟

 

Post a Comment

<< Home