nemogoody

Friday, October 05, 2007

شما جای من بودید چه می کردید؟

سلام بر همگی


با آدمی آشنا شدم که خیلی خودش را اجتماعی و خوش برخورد می داند برای خود داری از پیش داوری اظهار نظری نکردم تا روزی که از تنهایی و به انتها رسیدن پروژه ای که در دست داشت شکایت کرد، به رسم رفاقت پیشنهاد دادم که روزی را با هم بگذرانیم هرچند برای من زمان مناسبی نیست. بنا به دلایل مختلف ضرب الاجل ها نزدیکند. به هرجهت قرار بربازدید از مکانی شد که بارها دیده بودم ولی باز برای مراعات حال پذیرفتم .

در پایان بازدید گفت من که هیچ لذتی نبردم ولی به خاطر تو حاضر به پرداخت پول بلیط شدم !!! امیدوارم که خوشت آمده باشد. پرسیدم اگر تمایلی به این مکان نداشتی چرا پیشنهاد دادی ؟ گفت چون می دانستم که تو دوست داشتی !!! من خیلی به فکر اطرافیانم هستم برای همین است که همه من را دوست دارند و هیچ گاه تنها نمی مانم!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home